Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam toàn Ukraina lần Thứ nhất, Đảng ủy ngoài nước gửi tới ĐU, Đại sứ quán, Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraina các cựu quân nhân và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ukraina lời chúc tốt đẹp nhất.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, những năm qua Đảng ủy, Đại sứ quán, các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt nam tại Ukraina đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều thành tích trong việc đoàn kết, tập hợp, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina. Việc tổ chức Đại hội lần thứ 1 để thành lập Hội cựu chiến binh người Việt Nam toàn Ukraina, nhằm đáp ứng với nguyện vọng của đông đảo cựu chiến binh, các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina, Đảng ủy Ngoài nước ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, Đại sứ quán và các hội đoàn cộng đồng trong thời gian qua.

Trước tình hình tại Ukraina hiện nay có nhiều khó khăn, tác động đến mọi mặt đời sống của toàn thể cộng đồng. Đảng ủy Ngoài nước tin tưởng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina, Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraina sẽ được củng cố và phát triển, phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” và vai trò nòng cốt góp phần đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina Vượt qua mọi khó khăn, ổn định, phát triển, hướng về quê hương đất nước.
Chúc các đồng chí mạnh khỏe, thành công./.

Bí Thư
Lê Dân

»Cùng chủ đề