Ngày hội trăng rằm năm 2012 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, Các cháu Thanh thiếu niên nhi đồng đã có một ngày vui chơi đầy ý nghĩa . Để có được sự thành công này Ban chấp hành Hội Phụ Nữ Khu Vực Troeshina xin chân thành cám ơn tất cả những tấm lòng vì cộng đồng của các Mạnh Thường Quân , đã hổ trợ Ban chấp hành Hội Phụ Nữ về vật chất và tinh thần để chăm lo cho các cháu được chu đáo.

Xin thông báo đến các Hội viên hội phụ nữ và các Bậc phụ huynh  danh sách các nhà tài trợ đã hổ trợ cho ngày hội  Trăng rằm năm 2012.
1/ Hội người Việt nam kiev               2000 gr
2/ Ông Nguyên – Cty Nam Việt           815 gr
3/ Ông Bà Điền – Lan                           815 gr
4/Ông Bà  Sơn – Sveta                         800 gr
5/ Ông Bà  Hùng –  Cười                      500 gr
6/ Ông bà Hiệp –  Ngà                          500 gr
7/ Ông Bà Triện – Hường                    500 gr
8/ Ông Bà Dũng – Liên                        500 gr
9/ Ông Bà Trúc – Hà                            500 gr
10/ Hội Cựu Chiến binh Kiev              500 gr
11/ Hội đồng hương Nghệ Tĩnh           500 gr
12/ Hội dồng hươ ng thanh hóa            500 gr
13/ Ông Bà Liên – Đông                      300 gr
14/ Ông bà Lương – Hải                       300 gr
15/ Ông bà Dung – Duẩn                      200 gr
16/ Ông Bà Minh – Nhung                   200 gr
17/  Cô Nga (gầy)                                200 gr
18/ Ông Bà Lý – Thái                           200 gr

                                                     Kiev ngày 1/10/2012
                                                  BCH Hội PN Troeshina Kiev

Phong Lan

»Cùng chủ đề