Lương bình quân ở Ukraina đã đạt mức 10 500 Hrivnia, đồng nghĩa tăng 2,8 lần cao hơn lương tối thiểu.

Các dữ liệu của cục thống kê nhà nước cho thấy, tăng trưởng lương thực tế trong tháng 12 so với tháng 11 năm 2018 là 14,5%, tăng bình quân trong năm – 9,7%, báo “Censor.net” dẫn nguồn Cổng thông tin điện tử chính phủ viết. >>Правительственный портал.

Trong công nghiệp lương bình quân 11 563 Hrivnia. Lương bình quân trong ngành Công nghệ thông tin – 15 518 Hrivnia, lương bình quân trong ngành khoa học kỹ thuật – 15 490 Hrivnia, lương bình quân trong ngành bảo hiểm – 18 000 Hrivnia, lương trong ngành y tế – 15 000-25000 Hrivnia.

Thành phố có lương bình quân cao nhất là Kyiv – 16 5000 Hrivnia.

Trước đó thủ tướng Groisman đã tuyên bố rằng lương bình quân trong năm 2019 có thể là 10500 Hrivnia và có thể cao hơn…

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề