Người lãnh đạo Ngân hàng quốc gia Ukraina NBU, bà Valeria Gontareva đã công bố tài sản dưới dạng điện tử theo luật định đối với tất cả các quan chức Ukraina. Qua trang website về khải báo thu nhập xã hội dân sự và cơ quan chống thm nhũng (hãng chống tham nhũng quốc gia của chính phủ và Văn phòng chống tham nhũng quốc gia) có thể theo dõi, phát hiện và làm minh bạch hóa tài sản hợp pháp và bất hợp pháp của các quan chức trong hệ thống công vụ.

Theo tờ khai điện tử được công bố, bà Gontareva có căn hộ 106m2 ở Kyiv trị giá 17 ngàn Hrivnia, khoảnh đất 900m2 trị giá 656 ngàn Hrivnia, nhà vườn (dacha) diện tích 250m2, hai xe hơi hàng đẳng cấp cao: “Porsche Panamera” xuất xưởng 2012 trị giá 919 ngàn Hrivnia và “Porsche Cayenne” xuất xưởng năm  2013 trị giá 857 ngàn Hrivnia.

Chồng của bà Oleg Gontarev có nhà ở tp Irpen, Kyiv diện tích 396m2, trị giá 60 ngàn 500 Hrivnia, đồng thời có xe “Toyota Land Cruiser Prado” xuất xưởng năm 2006.

Trong tờ khai của con trai và Gontareva có hai căn hộ ở Kyiv diện tích 57,7m2 trị giá 1,7 triệu Hrin và căn hộ 41,3m2 trị giá 1,4 triệu Hrivnia.

Năm ngoái bà Gontareva nhận 1,7 triệu tiền lương. Ngoài ra, bà có 1,5 triệu bằng lợi tức của Ngân hàng xuất nhập khẩu, 23,5 triệu Hrivnia thu nhập từ thoái giấy có giá và quyền pháp nhân từ tập đoàn ICU-holding Ltd.

Theo tờ khai, người lãnh đạo NBU không có tiến mặt lớn, tất cả tiền đều gửi trong ngân hàng. Trên tài khoản ở ngân hàng xuất nhập khẩu của nhà nước bà có 1,8 triệu đô la, và 62 ngàn Hrivnia trong ngân hàng Oschad bank.

Con trai của bà Gontareva Anton giữ tiền trong ngân hàng tổng số 1,1 triệu Hrivnia.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề