Căn cứ vào điều lệ Hội người Việt Nam thành phố Odessa, căn cứ vào nghị quyết của Hội nghị toàn thể bất thường Hội người Việt Nam ngày 26.05.2009, thể theo đề nghị của bà con đang sinh sống ở khu vực Sorsa thành phố Odessa, BCH Hội người Việt Nam thành phố Odessa quyết định thành lập chi hội Sorsa và cử cho ông Bùi Xuân Đông làm chi hội trưởng.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tp Odessa

Nguyễn Như Mạnh

Ban Biên Tập
theo Hội người Việt Nam tp Odessa

»Cùng chủ đề