Thông báo về Làng Sen bởi Nguyễn Quang

Chiều ngày 16/06/2009 tại văn phòng hội, lãnh đạo cộng đồng và những người sáng lập Làng Sen gồm các ông : Nguyễn Văn Khanh, Vũ Đức Trường, Nguyễn Như Mạnh, Nguyễn Văn Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Văn Kim và Lê Quốc Cường đã họp xem xét và ghi nhận những đóng góp to lớn và quan trọng của ông Vũ Đức Trường và ông Nguyễn văn Hùng đã đầu tư thêm gói cứu trợ để hoàn thành Làng Sen trong cơn khủng khoảng và bàn những vất đề quan trọng liên quan đến hoạt động và bảo hành Làng Sen.

Để thống nhất về việc quản lý Làng Sen , hội nghị đã thống nhất một số quan điểm và tư tưởng chỉ đạo như sau:

– Làng Sen sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa của người Việt Nam tại Odessa

– Là nơi kết tinh và toả sáng những giá trị và tinh hoa của cộng đồng người Việt  tại Odessa

– Là biểu tượng của sự đoàn kết cộng đồng

– Sẽ là nơi gặp gỡ và giao lưu của thế hệ trẻ Việt Nam tại Odessa

Vì thế, LÀNG SEN phải là một nơi tốt đẹp nhất, an toàn  nhất của cộng đồng người Việt tại Odessa. Và để xứng tầm với tên gọi của nó, Lãnh đạo cộng đồng và những người sáng lập quyết định:

1. Tặng và chuyển quyền sử dụng căn hộ 75 m2 tại tầng 1 khu nhà số 2 với đầy đủ trang thiết bị để Hội người Việt Nam và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp sử dụng làm văn phòng.

2. Làng Sen  hoạt động theo luật pháp Ucraina trên nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động kinh tế rõ ràng minh bạch và công khai

3. Lãnh đạo cộng đồng và những người sáng lập LÀNG SEN sẽ lãnh đạo hoạt động của Ban quản lý Làng Sen theo đúng  quyết định của hội nghị toàn thể bà con sống trong làng. Chúng tôi không hưởng lương và không liên quan đến tài chính kinh tế của Làng Sen. Để chỉ đạo những công việc hàng ngày, cuộc họp đã tín nhiệm  cho hai ông Vũ Đức Trường và Nguyễn Văn Hùng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban quản trị Làng sen.

4. Ban quản trị LÀNG SEN với nhiệm kì hoạt động là một năm dự kiến có 7 ông : Đỗ Xuân Văn, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Hoàng Hà, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Luyện, Trương Công An và Nguyễn Thị Thục. Ban quản trị có trách nhiệm thuê và trả lương nhân viên người Ucraina giúp việc.

BBT
theo hội người Việt Nam