Nhằm đánh giá công tác doanh nhân Việt Nam trên toàn Ukraina nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động của Hội, tìm ra các biện pháp nhằm khắc phục sau khủng hoảng và công tác hỗ trợ cộng đồng. Chủ trương của Ban tổ chức là mỗi doanh nhân của Hội phải là một hạt nhân, nòng cốt trong việc xây dựng cộng đồng để cùng nhau đoàn kết, kinh doanh có hiệu quả và xây dựng một cộng đồng người Việt tại Ukraina tiếp tục phát triển và hội nhập mặt khác có những định hướng đầu tư thiết thực hướng về cội nguồn và hướng về Tổ Quốc thân yêu. Chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ chương trình đại hội:

Ngày 18/09/2009:

Buổi sáng đón khách mời và các đoàn doanh nghiệp về nhà khách và khách sạn.

Buổi chiều:

–    Giao lưu các doanh nghiệp với ban thời sự đối ngoại đài truyền hình Việt Nam;
–    Họp trù bị các lãnh đạo các hội doanh nghiệp, doanh nhân;
–    Các chương trình giao lưu thể thao, văn hóa…;
–    Buổi tối (19h30) dự tiệc chiêu đãi tại nhà hàng Thăng Long.

Ngày 19/09/2009:

Khai mạc Đại hội: 09h00

1-    Tuyên bố lý do, chào mừng quan khách, đại biểu.
2-    Chào cờ.
3-    Giới thiệu quan khách, đại biểu.
4-    Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội – Chủ tịch Hiệp hội Phạm Nhật Vượng.
5-    Xem phim tài liệu về hoạt động của Hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraina.
6-    Phát biểu của Đại sứ (hoặc đại diện Đại sứ quán).
7-    Phát biểu của quan khách đại diện chính quyền trong nước.
8-    Phát biểu của đại diện đài truyền hình Việt nam.
9-    Trình bày phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn tới – Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hiệp hội.
10-    Đại hội thảo luận về Bản tổng kết hoạt động và Phương hướng.
11-    Thông qua Phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn tới.
12-    GIẢI LAO, Ăn nhẹ (10h40)
13-    Phát biểu tham luận của các đại biểu.
14-    Hiệp thương đề cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ II.
15-    Thông qua danh sách Bầu cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ II .
16-    Ban chấp hành, Ban kiểm tra và Ban thư ký mới ra mắt Đại hội.
17-    Hạ cờ, bế mạc Đại hội.  (12h00.)

12h30  Ăn trưa tại làng “Thời đại”

BBT
theo Ban tổ chức đại hội