Thông báo tổ chức gặp mặt kỷ niệm 32 năm những công nhán Việt Nam đến làm việc tại nhà máy Giày Da Odessa tại Việt Nam, do tình hình dịch Covid 19 nên ban tổ chức không có ý định tổ chức, xong một số anh em vẫn quyết tâm và quyết định tổ chức buổi gặp mặt vào ngày 20-6-2020. chương trình sáng ngày 20, thứ 7 tuần này. Lúc 9h30 có mặt thăm nhà anh Sở ở Vĩnh Tường, sau đó sẽ lên Việt Trì tổ chức tại thành phố Việt Trì. ( do không có chuẩn bị trước nên nội dung buổi gặp mặt thành phần chỉ trong phạm vi những người đã từng làm việc tại nhà máy Giày Da Odessa).
Mọi liên lạc:
anh Sở số 01696436168,
cô Nguyệt số 0 (96) 777 19 66, chị Đình số 0 (96) 380 22 48
Thay mặt ban tổ chức, phó chủ tịch hội những người đã từng ở Odessa: Nguyễn Hữu Sở

»Cùng chủ đề