Mẹ của chúng tôi bà Phan Thị Vấn,sinh năm 1935, thướng trú ở xã Na Tủn, Ôn Lương-Phú Lương-Thái Nguyên, do tuổi cao sức yếu đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày mùng 6-3-2020, tức ngày 13-2 âm lịch, thọ 86 tuổi

Lễ viếng lúc 16h ngày mùng 6-3-2020

Lễ truy điệu và lễ an táng ngày mùng 7-3-2020, tức 13-2-âm lịch, an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Gia đình đau buồn thông báo đến bạn bè gần xa được biết.

Con gái thứ: Phan Thị thanh Phương

Con rể: Trương Công An

(Tại nhà riêng của ông bà An Phương có lập bàn thờ tưởng nhớ, anh chị em bàn bè có thể đến hỏi thăm chia buồn từ lúc 11h30 ngày mùng 6-3-2020)