Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Cha chúng tôi là ông: Vương Khả Xô. Sinh năm: 1954 do tuổi cao sức yếu, đã tạ thế vào hồi 9h,ngày 28.5.2017 (tức ngày 03/5 âm lịch)
Hưởng thọ: 64 tuổi
Lễ viếng được tổ chức từ 13h ngày:28/5 /2017 chủ nhật (tức ngày 03/5 âm lịch)
An táng vào hồi 15h ngày 29/5/2017 tại Nghĩa Trang địa phương,xã Thạch liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Thay mặt gia đình xin kính báo
Trưởng nam: -Vương khả Cường
-Vương Khả Bảo
-Vương Khả Thuật