Ngày 14-8-2015 tại nhà riêng nhà anh chị Hùng Sử ở Odessa, gia đình đang làm cúng giỗ cho bố thì nhận được tin mẹ đẻ ra anh Nguyễn Vũ Hùng từ Việt Nam là Trương Thị Huyến bị đau đầu phải đi cấp cứu, gia đình đã kịp thời đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu.

Nhưng do tuổi cao sức yếu bà đã không qua khỏi, mất ngày 14-8-2015 tức ngày mùng 1-7 âm lịch, tại nhà số 9- Tôn Đức Thằng – Hà Nội – Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi. Anh Nguyễn Vũ Hùng cùng con trai là cháu đích tôn của bà và chị Nguyễn Thị Hoa con gái cả của cụ đã kịp mua vé bay ngay từ Odessa về để lo hậu sự cho mẹ.

Gia đình anh chị Hùng sử là một gia đình đoàn kết biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau lúc thường cũng như lúc khó khăn, nhất là tình cảm phụng dưỡng cha mẹ, mẹ Trương Thị Huyến mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn với gia đình và toàn thể gia quyến.

Gia đình xin kính báo
Con trai Nguyễn Vũ Hùng và con dâu Vương Thị Sử

»Cùng chủ đề
Cáo phó chị Trần Thị Quyên

14 Tháng Mười Hai 2012