Gia đình anh Lê Trung Kiên vô cùng thương tiếc báo tin, chồng, cha, ông của chúng tôi là nhà giáo ưu tú Lê Ngọc Trung. sinh ngày 26-3-1934, tại Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Tin từ gia đình cung cấp