Dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành hội người Việt Nam, ban giám sát và ban quản trị Làng Sen kính mời toàn thể bà con trong làng về dự cuộc họp tại văn phòng hội vào lúc 17h, ngày mùng 07-11-2016, để bàn về việc củng cố Làng Sen trong đó có “10 việc cần làm ngay” do ban giám sát Làng Sen soạn thảo đã được đại diện của Đảng ủy, ban chấp hành hội người Việt Nam cũng như đại diện ban quản trị Làng sen đã tham khảo và bổ xung.

Để bảo đảm tinh thần tập trung dân chủ, chúng tôi kính mời bà con đến họp đông đủ, tham gia đóng góp vào dự thảo Nghị quyết về việc củng cố Làng Sen, trong đó có “10 việc cần làm ngay”. Khi đã thành Nghị quyết của Làng. Ban quản trị sẽ tổ chức thực hiện,  bà con và Ban giám sát sẽ có nhiệm vụ giám sát đôn đốc thực hiện Nghị quyết.

[Dự Thảo] Đề án củng cố Làng Sen, 10 việc cần làm ngay

14958876_1277019378988273_460461767_n

Ban biên tập

 

 

»Cùng chủ đề