Nhân sự kiện 30 năm, 300 công nhân Việt Nam đã có mặt đến thành phố Odessa lao động theo hiệp định lao  động giữa Việt Nam và Liên Xô, nay là Ukraina. Đến nay số công nhân Việt Nam sang lao động theo hiệp định đã về nước là 252/300 người (Tức là khoảng 85%  số người sang lao động hợp tác đã về nước, chỉ có 48 gia đình ở lại Ukraina, chiếm khoảng 15%) Ngoài anh chị em công nhân. Trong 30 năm qua, chúng ta có nhiều tầng lớp lưu học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và cả những người tự do làm ăn, kinh doanh tại Odessa đã về nước (gọi tắt là Hội những người đã từng ở Odessa).

Nhằm tăng cường giao lưu đoàn kết, tạo sự gắn bó giữa những người đã từng ở Odessa tại Việt Nam.

Ban chấp hành hội những người đã từng ở Odessa tại Hà Nội, quyết định tổ chức buổi gặp mặt thân mật vào hồi 11h ngày 16-6-2018, tại nhà khách quân chủng phòng không-không quân, số 184 đường Trường Chinh-Đống Đa-Hà Nội

Kính mời anh chị em những người đã từng ở Odessa đăng ký tham gia, mọi chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ cho các anh chị trong ban chấp hành, hoặc cán bộ thường trực của ban tổ chức: (Mối người đăng ký tham gia đóng góp 500 nghìn Vn đồng)

Phạm Thị Thanh: 0984041978

Nguyện Thị Nguyệt:0967771966

Nguyễn Minh Hải: 0989215604

Danh sách đăng ký cuối cùng vào ngày 14-6-2018

Thông báo này thay cho giấy mời.

Thay mặt BCH Hội những người đã từng ở Odessa

Phó chủ tịch: Nguyễn Hữu Sở.

 

Danh sách Ban chấp hành Hội những Người đã từng ở Odessa

Ông Vũ Đức Trường, chủ tịch.

số ĐT Ukraina +380919458642 (Số Việt Nam từ ngày 11-6-2016 là 0981957300)

Ông Nguyễn Hữu Sở, phó chủ tịch. Số ĐT 01696436168

Ông Nguyễnn Văn Chức, phó chủ tịch. Số ĐT: 01656546540

Bà Phạm Thị Thanh, phó chủ tịch. số ĐT 0984041978

Ông Đặng Khắc Huỳnh,  ủy viên. Số ĐT: 0932267496

Ông Quách Trường Sơn, ủy viên. Số ĐT 093435014

Ông Lê Trung Kiên,  ủy viên. Số ĐT: 0904194433

Ông Lê Đăng Hùng, ủy viên. Số ĐT: 0983478889

Bà Phạm Thị An, ủy viên. Số ĐT: 0901587079

Ban tổ chức

»Cùng chủ đề