Vào lúc 18h30’ ngày 03/10/2014 tại nhà hàng SAPA, Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội người Việt Nam thành phố Kiev khóa VI (2014 -2017) đã tiến hành phiên họp liên tịch lần thứ nhất với sự tham gia của tất cả các thành viên do Đại hội bầu ra ngày 29 tháng 9 năm 2014. Tham dự hội nghị còn có bà Nguyễn Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy nước, Phó Trưởng ban thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán.


Toàn thể Ban chấp hành đã nhất trí bầu ông Phạm Văn Bằng tiếp tục làm Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev khóa VI. 

Ban chấp hành cũng đã bầu 5 Phó Chủ tịch Hội, gồm: 
     1. Bà Đặng Thị Phong Lan – Phó chủ tịch thứ nhất
     2. Ông Hoàng Công Bảo Đàm 
     3. Ông Nguyễn Quang Vinh 
     4. Ông Nguyễn Vĩnh Phương 
     5. Ông Phan Tiến Đồng
Bà Vương Thị Hồng được tín nhiệm bầu làm Thủ quỹ của Hội trong nhiệm kỳ VI.
Ngoài ra để triển khai thực hiện tốt những phương hướng hành động của Hội do Đại hội đề ra, Ban chấp hành còn quyết định thành lập 6 Ban công tác chuyên môn, gồm những thành viên sau đây:
1. Ban đối ngoại: 
     + Ông Phạm Văn Bằng – Trưởng ban
     + Bà Đặng Thị Phong Lan 
     + Ông Hoàng Công Bảo Đàm
     + Ông Nguyễn Vĩnh Phương
2. Ban tư vấn pháp lý:
     + Ông Phạm Văn Bằng – Trưởng ban
     + Ông Hoàng Công Bảo Đàm
     + Ông Phan Tiến Đồng
     + Ông Trần Thanh Hòa
3. Ban tổ chức cán bộ và thông tin:
     + Ông Nguyễn Vĩnh Phương – Trưởng ban
     + Ông Nguyễn Quang Vinh
     + Ông Phan Tiến Đồng
     + Bà Lê Thu Hà
     + Ông Nguyễn Ngọc Đức
4. Ban thi đua, khen thưởng:
     + Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban
     + Bà Đặng Thị Phong Lan
     + Bà Lê Thu Hà
     + Ông Nguyễn Anh Văn
     + Ông Đặng Thế Dương
5. Ban văn hóa, thể thao:
     + Ông Phan Tiến Đồng – Trưởng ban
     + Ông Trần Thanh Hòa – Phó Trưởng ban
     + Ông Nguyễn Duy Chiêm
     + Ông Đặng Thế Dương
     + Ông Nguyễn Ngọc Đức
6. Ban công tác đời sống và hòa giải:
     + Ông Phạm Văn Núi – Trưởng ban
     + Bà Đặng Thị Phong Lan – Phó Trưởng ban
     + Ông Trần Thanh Hòa
     + Ông Nguyễn Duy Chiêm
     + Bà Đinh Thị Hà
Để triển khai công tác Hội đối với các hội viên tại khu vực Troeshina, những người không có điều kiện tham gia sinh hoạt vào một trong các tổ chức hội đoàn tại đây, Ban chấp hành cũng đã quyết định cử ông Phạm Văn Núi làm Trưởng ban, phụ trách chung. 
Trong thời gian tiến hành cuộc họp, Ban kiểm tra của Hội đã tín nhiệm bầu ông Vũ Đức Nga làm Trưởng ban và bà Đồng Thị Hường làm Phó Trưởng ban. 
Ngay sau khi có kết quả phân công, bà Nguyễn Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy nước, Phó Trưởng ban thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán đã phát biểu ý kiến, một lần nữa chuyển lời chúc mừng thành công của Đại hội từ Đại sứ Nguyễn Minh Trí, chúc mừng toàn thể Ban chấp hành, Ban kiểm tra đã bầu được các vị trí lãnh đạo chủ chốt và trao đổi những quy chế phối hợp công tác giữa Ban công tác cộng đồng và Hội người Việt Nam thành phố Kiev.
Tin từ BCH Hội người Việt Nam thành phố Kiev

Ban biên tập
theo Hội người Việt Nam TP Kiev

»Cùng chủ đề