Theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraina, được sự đồng ý của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Ukraina và Đảng ủy nước ĐCSVN tại Ukraina, BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraina đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ II Hội CCB Việt Nam tại Ukraina nhiệm kỳ 2019-2022. BCH Hội CCB Việt Nam tại Ukraina xin thông báo tới toàn thể các đồng chí Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraina về Đại hội đại biểu lần thứ II của Hội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc vào 14 giờ ngày thứ sáu 24 tháng 5 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Kinh tế- Thương mại Kiev. Địa chỉ: Thành phố Kiev, phố Kioto 21, gần ga metro Lexnaia (актовый зал, корпуса Д КНТЭУ по адресу: г. Киев, ул. Киото 21 (стация метро Лесная))

3. Thành phần tham dự: Khách mời: Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng, các đ/c trưởng các bộ phận của ĐSQ, các đồng chí Chủ tịch các Hội người Việt Nam và Bí thư các tổ chức Đảng các tỉnh, thành phố; các CCB Ucaraina đã từng giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh, một số nhà tài trợ và các đại biểu CCB đại diện cho các Hội CCB Kiev, Kharkov, Odessa, Kherson, Mariupol và các đ/c CCB đang công tác tại ĐSQ.

4. Chương trình Đại hội gồm các phần chính sau: Đại hội sẽ nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và phương hướng công tác, hoạt động nhiệm kỳ II; Đại sứ phát biểu chỉ đạo và trao bằng giấy khen cho các tổ chức và cá nhân xuất sắc; Chủ tịch Hội CCB Ukraina phát biểu chào mừng; đại diện cộng đồng và đại diện thanh niên phát biểu chào mừng; báo cáo tài chính; Đại hội thảo luận; bầu BCH khóa II; chương trình văn nghệ và liên hoan ẩm thực.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực đến nay mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã xong, những công việc còn lại Ban tổ chức sẽ cố gắng hoàn tất trước ngày khai mạc Đại hội. BCH Hội CCB Việt Nam tại Ukraina xin thông báo để toàn thể các đ/c CCB được biết và kêu gọi các đ/c tích cực tham gia để Đại hội thành công. BCH Hội CCB Việt Nam tai Ukraina cũng đề nghị các Hội CCB các tỉnh, thành phố tổ chức thật chu đáo cho các CCB về dự Đaị hội.

 

T/M BCH HỘI CCB VIỆT NAM TẠI UCRAINA CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Loan

»Cùng chủ đề