Liên quan đến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Chính
phủ Việt Nam quyết định:

Bắt đầu từ 12h00 ngày 21/03/2020, tạm dừng hiệu lực toàn bộ Giấy
miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ,
chồng, con).

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân cần làm thủ
tục xin thị thực phù hợp để được nhập cảnh Việt Nam.

Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina trân trọng thông
báo.

                                            
                                       PHÒNG LÃNH SỰ​

»Cùng chủ đề