Thay Ban chấp hành Hội Miền trung và  gia đình Thông báo cho toàn thể anh chị em và bà con cộng đồng biết, ngày 03/3/2018 sẽ tổ chức lễ nhập quan cho Chu Bảo Anh tại nhà xác Thành phố Odessa vào lúc 13h giờ. Làm lễ hỏa táng tại nhà hỏa táng thành phố vào lúc 15h30.

Rất mong sự có mặt của anh chị em và bà con cộng đồng, để tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Hội miền Trung và gia đình chân thành cảm ơn tới mọi người.

Nguyễn Sỹ Xuân