Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk Yuri Harbuz đã chỉ thị chuẩn bị tài liệu về việc đưa thông Novoolexandrovka vào đơn vị hành chính của tỉnh với sự kiểm soát của chính quyền Ukraina.

Ông Harbuz viết thông báo trên Fb.

“Tôi đã giao chuẩn bị các tài liệu để tổ chức chính quyền tại thôn Novoalexandrovka để thực hiện quyền quản lý nhà nước tại thôn này, để người dân ở đây có thể nhận các khoản chi trả xã hội một cách đầy đủ”, – ông Harbuz viết.

Theo lời ông Harbuz trong thôn chỉ còn lại có 17 người, chủ yếu là người già, nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn hoặc từng phần.

Đại diện chính quyền đã gặp gỡ những người dân trong thôn và sẽ kiểm soát tình hình ở đây. Thực tế dân đang cần trợ giúp y tế, phục hồi trạm y tế và các tuyền đường để thuân tiện cho việc đi lại.

Thông tin về việc thôn Novoalexandrovka thuộc huyện Popasne trên giới tuyến tạm thời được giải phóng ngày 31 tháng 1 đã được công bố trước.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề