Theo các dữ liệu của Đài quan trắc trung ương, ngày 26 tháng 12 ở Kyiv đã ghi nhận một đêm ấm nhất kể từ năm 1881 thế kỷ 19. Chế độ nhiệt của đêm 26 tháng 12 vượt trên 8 độ dương so với mức bình thường.

Đêm sang ngày thứ ba, ngày 26 tháng 12 ở Kyiv là một đêm ấm nhất trong 136 năm theo dõi khí tượng thủy văn đã qua. Cơ quan báo chí của Đài quan sát thủy văn trung ương thông báo.

Cột hàn thử biểu không hạ xuống dưới 3,1 độ, nghĩa là cao hơn kỷ lục của ngày này được ghi nhận vào năm kia.

Nhiệt độ không khí vượt tiêu chuẩn khí hậu tới 8 độ và tương ứng với thời tiết quen thuộc đối với thời gian cuối tháng 10. Dự báo năm nay sẽ đi vào số 10 năm ấm nhất của 136 năm quan sát khí tượng thủy văn.

Trước đó đã có thông báo rằng, ngày 18 tháng 12 ở Kyiv có mùa băng giá khí tượng. Mùa bằng giá này bị chậm 22 ngày so với tiêu chuẩn khí hậu. Ngày 18 tháng 12 nhiệt độ bình quân tại Đài quan sát là 0,5 độ C, sự suy giảm nhiệt độ trung bình dưới không độ tương xứng với bắt đầu mùa đông khí tượng. Mùa đông sớm đã tới Kyiv vào ngày 20 tháng 10 năm 1920, còn mùa đông muộn quan sát được vào ngày 29 tháng 1 năm 2015.

Ngoài ra, tại Đài quan sát khí tượng thủy văn trung ương người ta cảnh báo rằng, vào thời kỳ ấm lên toàn cầu thì các dự báo thời tiết dài hạn là không có triển vọng chính xác.

NguồnРакурс

»Cùng chủ đề