Ban thư ký tổng thống Ucraina đã bắt đầu đếm ngược thời hạn 30 ngày cho đến thời điểm có thể bắt đầu tư vấn để giải tán quốc hội. Đại diện tổng thống tại quốc hội Igor Popov thong báo với báo giới.

“Rất tiếc, quốc hội đã mất đi một trong các cơ hội cuối cùng để trở lại hoạt động. Kỳ họp này chắc sẽ không thể tiếp tục họp được nữa. Tình huống đã trở nên không có lối thoát, nhưng thời gian 30 ngày vẫn tiếp tục trôi cho đến thời hạn tư vấn với lãnh đạo Rađa Tối cao, với lãnh đạo các khối để thông qua quyết định đau đơn với mọi người là giải tán quốc hội”, – ông Popov nói, trang LIGABusnesInform trích dẫn.

Theo lời ông Popov, thời hạn 30 ngày bắt đầu tính kể từ ngày 3-7, khi quốc hội làm việc lần cuối cùng trong chế độ toàn thể. “Như vậy thì 2-8 sẽ là ngày thứ 30, ngày cuối cùng để có một quyết định không thể tránh khỏi”, – ông nhấn mạnh.

Đáp lại nhận xét của nhà báo rằng ngày 24-7 được gọi là ngày cuối cùng để quốc hội có thể bị giải tán, ông Popov cho biết: “Hầu như tất cả mọi luật sư đều nhất trí rằng, cho đến ngày 24-7 tổng thống vẫn có toàn quyền giải tán quốc hội. Còn về việc quyền đó có còn tồn tại sau ngày 24-7 hay không thì có nhiều ý kiến khác nhau về pháp lý. Tất nhiên, chỉ có Toà án Hiến pháp mới có th ể quyết định đi ều đ ó. Mặc dù, tất nhiên tinh thần của luật chỉ ra rằng tổng thống vẫn có quyền này sau đó, vì quyền hạn của tổng thống còn kéo dài đến ngày 18-2-2010 chứ không phải ngày 18-1, vì vậy, nhiều khả năng sẽ không có lễ nhậm chức tổng thống mới cho đến lúc đó. Và chính vì vậy, tổng thống đương nhiệm sẽ có toàn quyền giải tán quốc hội cả vào tháng tám tới, và thậm chí vào đầu tháng 9 năm nay”.

Ông Popov cũng thông báo, hiện đang có nhiều phương án được xem xét – nào là ra sắc lệnh mới giải tán quốc hội, cũng như lập lại hiệu lực của sắc lệnh cũ. Nhưng dù trong trường hợp nào, thì theo ông, quyết định cũng sẽ được đưa ra thông qua sự nhất trí với tất cả các lực lượng chính trị.

Phuong Anh
theo LIGABusnesInform