(DN.ODESA) – Hôm nay thứ ba ngày 16/12/2008, khối của tổng thống “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”, BYUT và khối Livin đã chính thức ký kết vào bản thỏa thuận liên minh.

Đại diện cho BYUT ký thỏa thuận là lãnh đạo khối Ivan Kirilenko.

Đại diện cho “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” là Phó chủ tịch Boris Tapasuk.

Còn đại diện cho khối Litvin là lãnh tụ mới được bầu của khối Igor Sarov.

Trong ngày hôm nay có đa số đại biểu của “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” ký nhận vào bản thỏa thuận ( 37 / 72 đại biểu). Đúng 5 phút sau khi ký kết liên minh, chủ tịch của khối Vyacheslav Kirilenko cùng Phó chủ tịch Roman Zvarich đệ đơn từ chức.

Về vấn đề thành lập liên minh giữa NU-NS, BYUT và Litvin Chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin thông báo vào cuối tuần trước rằng, bản thỏa thuận liên minh giữa 3 lực lượng chính trị trên là đầy đủ và phù hợp với Hiến pháp.

Bất chấp kết quả cuộc họp của Tổng thống với các đại biểu của khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” vào ngày hôm qua là phản đối thành lập “liên minh ba”. Nhưng hôm nay mọi việc đã được an bài.

Một số hình ảnh về buổi ký thỏa thuận liên minh


NNC
theo Tổng hợp