[Thơ] Ông ấy là ai? bởi Lê Hoàng

Nơi mà ông ấy sinh ra
Không là phố thị, không xa kinh thành
Xã Đông Hội, huyện Đông Anh
Bên nhành sông Đuống, bên thành Cổ Loa
Bần nông chân đất thật thà
Địa linh nhân kiệt, sinh ra hiền tài…
Quan thời còn có mấy ai
Vila không có, lâu đài cũng không
Ông ấy, vẫn ở nhà công
Vẫn đi dạo phố mà không tùy tùng
Ông ấy, là một anh hùng
Chưa từng vác súng, chưa từng ôm bom
Ông ấy, không biết đi khom
Không đeo kính núp, không gom đất vàng
Vì Đảng, ông ấy sẵn sàng
Hiến dâng một trái tim vàng cho dân
Điều mà ông ấy rất cần
” Giữ nguyên bờ cõi, muôn dân yên bình “
Vì dân, ông ấy quên mình
Đương đầu với lũ súc sinh ” Tiền – Quyền “
Ông ấy, không phải là Tiên
Người trần mắt thịt, có quyền mưu sinh
Mưu cầu cuộc sống yên bình
Có điều ! Ông ấy biết mình là ai…
Là ai ? Ông ấy là ai ?
Là ông ” Tổng Trọng ” miệt mài diệt tham…
May mà dân tộc Việt Nam
Vẫn còn nhân sỹ không cam cúi đầu
Chẳng phải Thần, Thánh gì đâu
Sỹ phu áo vải, mái đầu bạc phơ…

HN: 11/07/2020
Tg: Nguyễn Đường