Ai xa quê trong lòng luôn vẫn nhớ?
Những kỷ niệm của một thời ấu thơ.
Thời thả trâu, đánh đáo, đánh bi.
Thời luẩn bánh cùng nhau chơi trận giả.
Để bây giờ khi ta già cả?
Mãi không quên hình bóng quê nhà.
Dù ở đâu dù rằng rất xa,
Ta vẫn nhớ một thời xưa cũ,
Một thời trẻ trâu cùng nhau lam lũ.
Nước ngập tràn cùng bắt dế nướng ăn.
Một thời ấu thơ,
Một thời khó khăn!
Một thời bao cấp ăn mì ăn lúa mạch.
Một thời đi đong gạo phải chờ chính sách.
Một thời cục gạch làm chỗ đứng chen ngang.
Một thời tem phiếu một thời ngổn ngang?
Mua bin đèn còn nhờ tem phiếu.
Mua thực phẩm thịt thành mắm muối.
Đến bao giờ tôi quên được tuổi thơ tôi?
Giờ thì tôi cũng đã lớn khôn rồi?
Nhưng tôi vẫn không quên bao kỷ niệm.

Nguyễn Bích

»Cùng chủ đề