Thơ: Ngẫu hứng Làng Sen bởi Nguyễn Quang

Tàu đưa tôi đến Làng Sen
Giữa miền đất cảng-quê hương xứ người
Đón tôi là những nụ cười
Vừa quen-vừa lạ-bồi hồi nôn nao
Rồng Việt vươn tới trời cao
Con hồng cháu lạc tự hào: Làng Sen.

23-8-09
Biển Xanh