Những cuộc chiến qua đi
Chỉ còn là đổ nát
Máu xương và nước mắt
Rơi xuống… cho cái gì
Là những cuộc chia ly
Kẻ còn… người thì mất
Thân xác vùi trong đất
Đấu tranh cho cái gì???
Đất..giờ bị phân chia
Cho giặc tàu thuê lại
Nước thì.. ngập khí thải
Cá chết trương phềnh phềnh
Nhà ở của dân tình
Họ cho người đập phá
Một xã hội “văn hóa”
Phải học được chữ tàu.
Công lý trốn ở đâu???
Xử chết dân giữ đất.
Mạ cơm chan nước mắt
Ngày 27… giỗ con.
Thân xác mạ hao mòn
Ngồi nhìn từng cái bát
Là thằng Chua- thằng Chát-
Này thằng Đắng thằng Cay
Đây! Bát của Bọ mày
Kéo nhau về hưởng lộc
Mạ ngồi im…chẳng khóc
Nước mắt đã cạn rồi.
Mạ chỉ có thế thôi
Bát cơm và quả trứng…
Mạ giờ… không thể đứng
Chỉ có ngồi được thôi
Cả tuổi trẻ cuộc đời. Thờ chồng – nuôi con đỏ
Bây… từng đứa hớn hở
Xung phong đi chiến trường
Để bảo vệ quê hương
Quên mình vì tổ quốc
Giờ cái lũ bán nước
Nó tham ô rất nhiều
Dân tình thì liêu xiêu
Bởi nợ nhà- nợ nước
Đất công chúng từng bước
Xẻ thịt… bán con à
Dân làng của chúng ta
Giờ họ dồn đi cả.
Đất nước họ:” xây- phá”
Mới có tiền ăn chơi
Quy hoạch – đổi lại rời
Sát nhập và chia lại
Như thế mới gặt hái
Bòn rút tiền của dân
Tiền để bao gái tân
Tiền để cho bồ nhí
Đường- trạm – trường chết rí
Vì chúng ăn hết rồi
Học sinh vùng xa xôi
Đi học bằng:”dây cáp”
Các cháu nhỏ đói khát
Manh áo rách che thân
Các cụ già run chân.
Nghèo không tiền mua thuốc
Các con ơi!!Đất nước.
Giờ đã thay đổi rồi. Phố xá sáng ngời ngời
Toàn vay tiền “thiên hạ”
Đời cháu – con sau- trả
Lấy tiền đó ăn chơi
Không còn gì cầm hơi
Xẻ núi sông bán nốt
Các Con ơi !!! Mạ dốt
Nên chả muốn” anh hùng”
Mạ chỉ muốn từng thằng
Hãy trở về bên mạ
Như ngày còn thơ bé
Là Mạ mừng vui thôi!
Có điều này… Con ơi!!
Việt nam giờ có lửa
“Lò” đốt rồi Con ợ
Rất nhiều lũ quan tham
Đã cháy đen thân xác
Chúng chết rất là khác
Không như lũ chúng bây
Chúng chết trong đắng cay
Trong nhuốc nhơ nhục nhã
Như cái loài cặn bã
Như cái giống côn trùng
Lò cháy đốt đùng đùng
Chúng- từng thằng gục ngã
Điều này- Mạ vui quá
Bõ công Hy sinh con
Dù sao trái đất tròn
Vòng luân hồi nhân quả
Mong các Con của Mạ
Trên khắp đất nước này
Giúp ông Trọng một tay
Tống quan tham vào rọ
Để cho lũ chúng nó
Tất thảy cháy trong lò
Các Con đừng có lo
Mạ – giờ ni vẫn mạnh.

Cỏ May XapbKoB 27/7/2018