(Thơ) Làng Sen ở Odessa bởi Nguyễn Quang

Làng Sen ở Odessa.
Là làng người Việt xa nhà sống cùng.
Người ở đất tổ vua Hùng.
Người từ Thanh Nghệ các vùng miền trong.
Cao, Bắc, Lạng, Thái, Tuyên, Hà.
Miệt vườn sông nước đồng bằng Cửu Long.
Sài gòn – Hà Nội – Hà Đông.
Chung tay xây dựng Cộng đồng Việt Nam.
Kẻ đi chợ người đi làm.
Người mở dịch vụ nhà hàng Đông vui.
Đói no chia ngọt sẻ Bùi. Ngày lễ ngày Tết lại ngồi cùng nhau.

Làng sen ở odessa
Là làng của người Việt xa nhà sống cùng

Người thì ở đất tổ vua hùng
Người từ thanh nghệ các vùng miền trong
Cao Bắc Lạng, Thái, Tuyên, Hà
Miệt vườn sông nước đồng bằng Cửu Long
Sài gòn – Hà Nội – Hà Đông
Chung tay xây dựng Cộng đồng Việt Nam
Kẻ đi chợ người đi làm
Người mở dịch vụ nhà hàng Đông vui
Đói no chia ngọt sẻ Bùi
 Ngày lễ ngày Tết lại ngồi cùng nhau
Đám cưới sinh nhật tiệc Tùng
Nâng ly cầu chúc trùng Phùng trăm năm
Trung thu trăng sáng đêm rằm
Các cháu phá cỗ chị hằng xuống thăm
Việc quê việc nước rất chăm
Hội mà kêu gọi chẳng lăn tăn gì
Rời tổ Quốc bước ra đi
Bát cơm manh áo cũng vì cả thôi
Quê Hương -tổ Quốc nhớ đời
Sống trên đất khách nhớ đời không quên
Giữ gìn hữu nghị đôi bên
Người U – người Việt vững bền muôn năm
Ăn quả nhớ người trồng cây
An khang Thịnh vượng Anh em một nhà !

Thanh Phụng