Rủ nhau lên mạng kêu trời
Chợ buồn chợ vắng hỡi ôi sao đành
Trong ngoài hiu quạnh vắng tanh
Khách mua nào thấy thôi đành làm thơ

Mấy ai học được chữ ngờ
Làm ăn thua lỗ ất ơ một đời
Người ta đến tuổi nghỉ ngơi
Còn tôi vẫn cứ chơi vơi giữa dòng

Về chẳng nỡ ở không xong
Trớ trêu con tạo xoay vòng làm chi
Trót mang nghiệp, kiếp cu li
Thôi đành chấp nhận mong gì ngày mai

Bạn bè nhắn nhủ một hai
Quê hương vẫn đợi tương lai vẫn còn
Mái nhà với mảnh vườn con
Một giàn thiên lý kết tròn giấc mơ
HT 4/2/2020, từ Kharcov Ukraina