[Thơ] gửi mây bởi Lê Hoàng

GỬI MÂY
( I remember RANUM)
Mây đâu giăng kín bầu trời
Cho tôi xin gửi mấy lời được không
Gửi nơi …tim thắp lửa hồng
Mây về nơi có.. mênh mông biển trời
Hỏi thăm người ấy hộ tôi
Hải âu tung cánh ngoài khơi … có buồn
Bầu trời, mây xám.. mưa tuôn
Đâu đây nghe gió từng cơn … thét gào
Ông trời thì ở trên cao
Mây thì ở thấp- làm sao bây giờ
Qua màn mưa gió mịt mờ
Tiếng người như khóc… như hờ theo mưa
Mây ơi ! Đã thấy hay chưa
Cái nơi xa ấy… bao giờ nắng lên. /.

Cỏ May.waszawa 02/7/2019