Nghe chợ không đóng thì mừng
Nghĩ đi, nghĩ lại nửa mừng, nửa lo
Đi chợ hàng đỡ tồn kho
Có buôn, có bán tiền co được về
Nhưng thời đại dịch tứ bề
Trung tâm dịch đã lan về châu Âu
Tại Ý dịch đã ngấm sâu
Hơn nghìn người chết so Tàu sắp ngang
Đức, Anh, Pháp,… cũng xếp hàng
Số người mắc bệnh đang tăng hàng giờ
Cả châu Âu đã sốt lo
Học sinh nghỉ học,ngoại vô cấm vào
Hàng không gặp khó lao đao
Du lịch chết thảm khi nào mới qua
Chính khách nó cũng không tha
Bắt tay là nhiễm, nhận quà là lây

U đang lo lắng gần đây
Zi-tô-my có bà Tây chết rồi
Ba Lan vừa mới khứ hồi
Kiểm tra dương tính mới thôi không còn
Che-nốp-si đã lây lan
Thêm vài người mắc thì tràn rất nhanh
Khoảng cách mắc bệnh mong manh
Khẩu trang Tây vẫn không dành để đeo
Nước U kinh tế vốn nghèo
Y tế lâu đã tóp teo rất nhiều
Bây giờ trúng dịch thì “xiêu”
Lấy đâu máy thở và điều dưỡng đây ?!
Lấy đâu bác sĩ mà thay ?!
Lấy đâu bệnh viện, giường đây mà nằm ?!
Tây còn sợ hãi hỏi thăm
Việt Nam mình bị thì nằm ở đâu ?!

Nghĩ mà thở ngắn, than sâu
Chợ bán đã kém, ruột rầu rối lên
“Xanh” lại mới giật hồi đêm
Hàng bán lại lỗ, gặp hên mới hoà
Nâng giá khách chọn”bỏ qua”
Đành phải tính giá bán hoà cho xong
Làm người phận phải long đong
Phải tranh,phải đấu lòng vòng mới vui
Bạn ơi xin chớ ngậm ngùi
Nắng lên bệnh cúm sẽ lui ấy mà
Ngoài đường cây sẽ nở hoa
Mọi người sẽ lại chan hoà vui chơi
Chợ búa sẽ lại đông vui
Nhà nhà gặt hái, mặt cười xênh xang./.
Odessa ngày 14/3/2020
Doãn Thanh Tùng