Con gà cất tiếng gáy.
Báo tất cả muôn dân
Năm mới sắp đến gần
Chó sẽ vào thay tớ
Mong năm mới khấm khớ
Mưa móc khắp mọi miền
Dân rủng rỉnh bạc tiền
Quân vững vàng tay súng
Những người của công chúng
hết tạo.. “sì căng đan”
Bao quan chức quan tham
Vào lò thiêu bằng hết
Sắp rồi ! bàn giao tết
Gà tớ được thảnh thơi
Chỗ tớ… Chó nó ngồi
Để cầm cân nảy mực
Tao chúc mày hết sức
Làm việc tốt cho đời
Đừng lười biếng dong chơi
Quản mình cho thật tốt
Bọn nịnh thần ngu dốt
Hãy đuổi sach chúng đi
Nghe tấu đừng u mê
Phải hai tai nghe Chó
Đừng biến không thành có
Để bán nước hại dân
Năm nay mày cầm cân
Nẩy mực sao thật thẳng./.

 Cỏ May Ukraina

»Cùng chủ đề
Người đàn bà hư hỏng

03 Tháng Mười Một 2017

[Thơ] Vợ là…gì nhỉ?

18 Tháng Mười 2017