[Thơ] Chào đông nhé! bởi Lê Hoàng

Chào Đông nhé.! Năm nay đừng có rét
Tuyết đừng rơi, gió đừng rít từng hồi
Chào Đông nhé! Hãy thương người cô lữ
Cuối phương trời, chỉ bạn với đơn côi
Đông nghe nói, thì thào trong gió lạnh:
Tia nắng này ta dành tặng Bạn thôi !
Ta muốn nó hóa muôn ngàn đốm lửa
Đốt tim hồng cho bạn bớt đơn côi.
Cỏ May _Ukraina
Warszawa ngày 07 /12 /2019

»Cùng chủ đề
Tự ngẫm sự đời

19 Tháng Chín 2019