Bài thơ của nhà thơ cộng đồng nói lên tiếng nói và suy nghĩ của bà con người Việt ở Ukraina, mùa Covid anh sẽ chẳng về, vì sao lại không về? Đơn giản là không muốn tạo ghánh nặng cho quê hương:


»Cùng chủ đề