Thiếu hụt trong cân đối tiền tệ tự do của Ucraina giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2009 lên tới 6,281 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm ngoái, số thặng dư của nó là 0,371 tỷ đô la, theo thông báo của Ngân hàng quốc gia Ucraina NBU.

Cũng theo thông báo, thiếu hụt trong cân đối tiền tệ tháng 4 năm 2009 lên tới 1,056 tỷ đô la, ngược lại so với tháng 4 năm 2008 khi đó số thặng dư là 0,506 tỷ đô la.

“Trong tháng 4 năm 2009 tiếp tục xu hướng giảm sút khoản dư thu – chi âm trong cân đối tiền tệ (1,1 tỷ đô la). Nguyên nhân chính là do việc lấy lại cân bằng gần như hoàn toàn của các tài khoản hiện tại (sự thiếu hụt chỉ khoảng 70 triệu đô la) trong kết quả điều chỉnh khối lượng hàng hóa xuất và nhập khẩu phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế”, – theo báo cáo của NBU.

Tuy nhiên, NBU lưu ý rằng khoản thiếu hụt tháng 4 trong cân đối tiền tệ đã được định trước bởi sự tăng các khoản thanh toán của khu vực ngân hàng bằng các tín dụng hấp dẫn.

Ngoài ra, theo số liệu của NBU, sau tháng 4 năm 2009 sự thiếu hụt trong tài khoản hiện tại vào khoảng 594 triệu đô la, giảm xuống từ 5,6 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2008. Như vậy số dư thu – chi âm trong cân đối tiền tệ giai đoạn này là 1,6 tỷ đô la, giảm xuống từ 7 tỷ đô la theo tổng kết giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2008.

Như đã thông báo, theo các số liệu sơ bộ, sự thiếu hụt trong cân đối tiền tệ của Ucraina quý 1 năm nay lên đến 5,227 tỷ đô la, khi đó vào tháng 3 khoản thiếu hụt là 1,289 tỷ đô la, điều này được nói tới trong báo cáo của NBU.

Trước đó, Tổng thống Ucraina – Victor Yushchenko thông báo rằng theo tổng kết bốn tháng năm 2009 tỷ lệ lạm phát của Ucraina là 6,9%. Điều này cho phép dự đoán rằng tỷ lệ lạm phát cả năm sẽ lớn hơn 16%, ông nói.

Người đứng đầu nhà nước cũng lưu ý rằng do tốc độ gia tăng lạm phát trong quý 1, trung bình mỗi người về hưu đến cuối năm có thể không được nhận 1702 grivna. Trong khi năm ngoái, khi mức lạm phát là 23% thì trung bình mỗi người về hưu không được nhận 800 grivna.

Tổng thống cũng cho rằng lối thoát của nền kinh tế dựa vào Ngân hàng quốc gia Ucraina sẽ dẫn đến sự lạm phát.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề