Hôm nay, ngày 8 tháng 11, hàng ngàn người Ukraina đã tham gia viết Bản chính tả do Đài phát thanh toàn quốc tổ chức thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Ukraina. Đây cũng là cuộc thi chính tả toàn quốc.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức lần thứ mười chín. Vị trí chính cho sự kiện đọc chính tả là Thư viện Quốc gia mang tên Vladimir Vernadsky. Báo OBOZREVATEL viết.

Dưới đây bạn có thể kiểm tra kiến ​​thức về ngôn ngữ tiếng Ukraina và sau đó xem văn
bản của chính tả và video.

Chính tả được đưa lên sóng của kênh đầu tiên của Đài phát thanh công cộng UA: Đài phát thanh tiếng Ukraina được đọc bởi nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Alexander Avramenko, cũng là tác giả của bài chính tả.

»Cùng chủ đề