Báo chí nước ngoài công bố các chỉ số thị trường vốn Ukraina, theo đó index gia tăng 80% trong năm 2018, nhờ Ukraina đước đưa vào danh sách “quốc gia thành công nhất, báo Dialog.UA đưa tin.

Hình tượng trưng  >>

Thu thuế quan ở Odessa cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong các vấn đề cải cách thế chế và chống tham nhũng ở Ukraina tạo ra niềm tin cho chính phủ tiếp tục cải cách thể chế theo xu hướng hội nhập Châu Âu

Theo thông tin của các chuyên gia, trong năm 2018 các thị trường vốn chủ đạo trên thế giới đã gặp phải suy thoái sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Vì tình hình này các nhà đầu tư qian ngại sự suy thoái tiếp tục các chỉ số trong những tháng tới.

Sự gia tăng Index của thị trường vốn Ukraina cũng đã xảy ra cho dù Ukraina kêu gọi các cộng sự quốc tế, NATO và EU giúp đỡ tài chính, sau khi các tàu của Ukraina bị tấn công tại eo biển Kershenskiy vào cuối năm 2018.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề