Như vậy thị trường tp Dnipro Filatov không cần đề đơn xin từ chức theo thỏa thuận cách đây 2 tháng, khi tổng thống về thăm tp Dnipro.

Vào tháng 7 tổng thống Bolodimir Zelenskiy tới thăm tp Dnipro và đã cùng ông thị trưởng Boris Filatov thăm chiếc cầu đang sửa chữa dở dang. Hai người mặc cả với nhau nếu tới giữa tháng 9 mà không hoàn thành thì thị trưởng sẽ mất chức.

Hôm nay, 7 tháng 9 ông Filatov đã tham gia lễ khai thông cầu trung tâm, còn gọi là cầu mới hay cầu đường bộ số 2 nối hai bờ sống Dnipro.

Cầu này có từ năm 1966, đại tu bắt đầu từ năm 2017.  Phát biểu trên video thị trưởng nói tôi sẵn sàng từ bỏ chức vụ bất kỳ lục nào, nhưng hiện nay tôi đang muốn hoàn thành sân
bay, bởi vì Dmipro cần phải bay… Ghế thị trưởng không đơn giản như các bạn tưởng, cái ghế này không biết ngồi thì sẽ bị thương…

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề