Thị trường sữa đã an toàn bởi Nguyễn Quang

Sau gần hai tháng triển khai, Cục vệ sinh An toàn thực phẩm đã thu hồi gần 438 tấn sữa nhiễm melamine, trong đó đã tiêu huỷ 17,4 tấn sữa.