Nội dung nghi án liên quan tới việc mua bán nhà máy Kraina mà kết quả là ngân sách thành phố thiệt hại lớn. Cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU thông báo.

Theo lời cơ quan NABU, những quan chức nói trên bị nghi án đánh cắp số lượng tiền lớn thông qua sơ đồ mua-bán nhà máy Kraian.

Ngoài ông thị trưởng Trukhanov bị tuyên nghi án còn có phó thị trưởng Pavlo Vulgelman, giám đốc sở tài sản công Spektor, người đứng đầu ủy ban của HĐ về các vấn đề tài sản công Skriabay và một quan chức tòa thị chính mà chưa được nêu tên.

Tất cả những người bị nghi án của NABU hiện đều đang ở nước ngoài. Bản nghi án được gửi tới nơi ở của các quan chứ nói trên và tới nơi làm việc.

Theo các dữ liệu của HĐ Odesa, ông Trukhanov đang đi công tác ở Praha, nơi mà ông sẽ thương lượng với các quan chức bộ cộng nghiệp và thương mại cộng hòa Czheckia.

Lưu ý rằng, ông thị trưởng Trukhanov đã vắng mặt tại nơi làm việc từ ngày 26 tháng 12 năm 2017. Ông lấy phép tới ngày 18 tháng 1, sau đó gia hạn và làm thủ tục đi công tác nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa có mặt tại nơi làm việc và cuối cùng là xin nghỉ không lương.

Nghi án biển thủ tài sản thông qua mua bán nhà máy Krain ở Odesa, theo đó nhà máy thuộc công hữu đã được bán đi cho một công ty với giá 5 triệu Hrivnia sau đó cũng chính nhà máy này lại được công ty mua bán lại với giá 185 triệu Hrivnia. Khi vụ việc bị cơ quan NABU điều tra thì một quan chức đã đòi hối lộ thám tử nửa triệu đô la nhưng bị từ chối và phát giác. Quan chức này đã kịp bỏ trốn.

Theo nghi án này cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát nơi ở và nơi làm việc của các quan chức liên quan, kể cả trong trụ sở của HĐ tp Odesa.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề