Thị trường ngoại tệ Ucraina đã quay lại mốc 7,7 grivna/đô la. Đó là kết quả tác động của động thái NBU bán ra nguồn ngoại tệ dự trữ của mình, cũng như rút tiền từ thị trường về thông qua phát hành các chứng chỉ tiền gửi (1).

Kết quả là lượng ngoại tệ mua bán đã giảm mạnh trên thị trường liên ngân hàng. Tỷ giá ngoại tệ chuyển khoản xuống dưới mức 7,65 – 7,67grivna. Tình trạng cân bằng này của thị trường sẽ còn giữ vững trong thời gian tới. Nhân tố tích cực dẫn đến sự ổn định này còn là thông tin về khoản chuyển 3 tín dụng của IMF.

Grivna có thể sẽ còn tăng giá, nhưng chỉ ở mức một vài cô pếch và sẽ không tác động đáng kể đến cục diện trên thị trường ngoại tệ. Đô la giảm giá mạnh xuống 7,5 grivna dưới tác động của khoản chuyển 3 tín dụng IMF sẽ không xảy ra. Dao động giá cả trên thị trường tiền mặt sẽ lớn hơn. Nhưng nhìn chung khuynh hướng giảm giá tiền mặt xuống còn 7,7 grivna/đô la sẽ chiếm ưu thế, trong khi giá mua vào sẽ ngày càng tiệm cận mốc 7,6 grivna/đô la.

Đô la hiện đang tăng giá so với euro và khiến cho việc mua euro tiền mặt trên thị trường trở nên có lãi. Nhưng việc đô la tăng giá cũng như bản thân đồng đô la đều phụ thuộc vào giá dầu. Hiện tại giá dầu trên thị trường thế giới gần như đã trở thành chỉ số của kinh tế thế giới. Đa số các dự báo về việc ra khỏi khủng hoảng kinh tế đều liên quan đến biến động giá dầu. Vì vậy tỷ giá 1,83 đô la/euro hiện nay là phản ứng của thị trường trước việc giá dầu hạ xuống mức 60 đô la/một thùng. Ngay khi giá dầu ngừng giảm, tỷ giá đô la sẽ bắt đầu hạ so với euro.

(1)Chứng chỉ tiền gửi – là chứng chỉ của ngân hàng-phát hành (ở đây là Ngân hàng quốc gia Ucraina) về việc gửi tiền vào ngân hàng. Chứng chỉ tiền gửi chứng nhận quyền của người gửi tiền được nhận lại tiền gửi và lãi suất khi hết hạn hợp đồng gửi tiền.

Phuong Anh
theo Bin.ua