Thị trưởng thành phố Konotop Archom Semenikhin đã giải tán cuộc họp của phong trào “Sự lựa chọn Ukraina” trong thành phố. Khi ông thị trưởng biết về cuộc họp này ông đã phản ứng ngay lập tức, và ông đã sử dụng những biện pháp cứng rắn, trang website “05447.com” đưa tin.

“Những người thuộc phái đảng Các khu vực và chế độ Putin đã bị chính thị trưởng tp Konotop Semenikhin đuổi cổ ra khỏi thành phố trong vòng mười phút”, – trong thông báo nói.

Lưu ý rằng, đảng “Sự lựa chọn của Ukraina” được chi tiền bởi ông Medvedchuk – một người đỡ đầu con cái của ông Putin và không dấu chính sách thân nga của mình.

Nguồn: TTX/UnianFakty

PS: Ông Victor Medvedchuk từng là phó chủ tịch quốc hội Ukraina, trưởng ban hành chính phủ tổng thống Leonid Kuchma. Hiện Medvedchuk là một trong ngưỡng người tham gia thương lượng các vấn đề xã hội tại Nhóm liên lạc ba bên ở Minsk.

»Cùng chủ đề