Người đứng đầu đảng “Người hầu nhân dân” Dmitry Razumkov tuyên bố rằng việc hoãn mua bán điền địa nông nghiệp sau một năm nữa cần phải hủy bỏ.

Ông Razumkov đánh giá rằng, hiện tại ở trong nước chưa phải tình hình tốt nhất về xã hội-kinh tế và việc hoãn bán điền địa cần phải được hủy bỏ.

“Việc hoãn này (hoãn luật mua-bán điền địa) đã kéo dài năm này qua năm khác, vì điều này có lợi. Cần phải làm sao để các chủ sở hữu đất có thể sử dụng nó. Sẽ có cơ sở pháp luật và hiện tại đang được các chuyên gia làm việc với các tài liệu. Một mặt, cần phải bảo vệ quyền lợi quốc gia, còn mặt khác là bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu đất”, – ông Razumkov nói.

Theo lời ông, cần soạn thảo tất cả các cơ chế để hủy bỏ hoãn mua-bán điền địa, nhưng ở trong nước số điền địa này chưa được tiến hành kiểm toán.

“Chúng tôi cho tới bây giờ cũng không hiểu có bao nhiêu đất nằm trong tay ai. Điều này liên quan cả đất do nhà nước sở hữu”, – ông Razumklov cho biết.

Trước đó báo Fakty đã phân tích điều gì xảy ra khi hủy bỏ luật hoãn mua bán điền địa.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề