Thị trường tài chính thế giới sau khủng hoảng sẽ chờ đợi những thay đổi đáng kể – các công ty và ngân hàng hiện đang bị cơn bão khủng hoàn toàn cầu lay giật sẽ phải thích nghi với điều kiện hoạt động mới

Thị trường tài chính thế giới sau khủng hoảng sẽ chờ đợi những thay đổi đáng kể – các công ty và ngân hàng hiện đang bị cơn bão khủng hoàn toàn cầu lay giật sẽ phải thích nghi với điều kiện hoạt động mới. Đặc điểm của hệ thống tài chính tương lai sẽ là dòng vốn chảy về các nước phương đông, chẳng hạn như Trung Quốc, là sự xiết chặt hệ thống ngân hàng, là chính sách thuế gia tăng – đó là ý kiến của đại biểu quốc hội Ucraina khối BIUT, uỷ viên Hội đồng tối cao về các vấn đề tài chính và hoạt động ngân hàng Alechsandr Sepelev.

“Các vấn đề gay go nhất sẽ đe doạ các nền kinh tế phát triển ở phương Tây, trước hết là Mỹ, các nền kinh tế từng làm bá chủ thế giới tài chính thời trước khủng hoảng. Sắp tới đây thôi dòng vốn sẽ chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Phương Đông đã đặt câu hỏi về vai trò bá chủ các vấn đề tài chính của phương Tây. Các thể chế tài chính mạnh giờ đây phải kể đến các quỹ quốc gia, các ngân hàng Trung Quốc và các nước vùng vịnh Batư. Ví dụ Trung Quốc có thể sẽ tăng đầu tư ra khắp thế giới, trước hết là vào lĩnh vực khai thác tiềm năng thiên nhiên”, – A.Sepelev phát biểu.

Mô hình vận hành các thể chế tài chính cũng sẽ thay đổi – khả năng phân tích tài chính được đề cao, nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng. Cơ chế kiểm soát nội bộ cũng như của chính phủ cũng sẽ được gia tăng.

“Có thể, ngân hàng các nước phương Tây phát triển sẽ phải đương đầu phải chính sách thuế cao. Hiện tại chính phủ nhiều nước vẫn ủng hộ một khu vực tài chính là nguồn cung cấp tiền và các ưu tiên. Tuy nhiên kinh tế suy giảm và giảm giá trị tài sản sẽ nhanh chóng lạm cạn kiện ngân sách, dẫn đến phải mở rộng các nguồn thu thuế. Sức nặng đáng kể nhất của thuế sẽ ở Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Ailen, nơi các định chế tài chính đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, nơi nợ tiêu dùng ở mức cao nhất, và giá nhà ở cũng giảm nhiều nhất” – A.Sepelev.

Phương Anh tổng hợp
theo Utro