Theo kết quả khảo thí năm 2019 ở Ukraina chỉ có duy nhất một học sinh lấy hết điểm tuyệt đối ba môn thi: 3 x 200 điểm = 600 điểm. Ông giám đốc Trung tâm khảo thí bằng trắc nghiệm ngoài BHO Valery Boyko thông báo.

Chúng tôi có một học sinh lấy hết điểm ba môn học, mõi môn 200 điểm. Đó là một cô gái từ trường bình thường ở tỉnh Kharkiv. Có 8 học sinh khác nhận được điểm tối đa của 2 môn”, – ông Boyko nói.

Theo dữ liệu khảo thí BHO của Trung tâm khảo thí trắc nghiệm có 98 học sinh nhận được điểm tối đa của một môn toán với 200 điểm, 17 – môn sinh học, 36 – môn tiếng anh, 13 – môn lịch sử, 26 môn sinh học, 77 – môn hóa học.

Theo lời ông Boyko, các bài trắc nghiệm theo đơn của thí sinh đã được chuyển sang nhiều ngôn ngữ, nhưng chủ yếu là chuyển sang tiếng nga:  tiếng nga môn lý – 10,9%, tiếng nga
môn hóa – 8,3%, tiếng nga môn toán – 8,6%,  tiếng nga môn địa lý – 6%, tiếng nga môn sinh học – 6,6% và tiếng nga môn lịch sử – 3,4%.

Có 16% số học sinh tham gia không vượt ngưỡng điểm được xem là tốt nghiệp THPT. Chẳng hạn ngưỡng cho môn tiếng Ukraina – 23 điểm (như năm ngoái), cũng là ngưỡng thấp nhất với 16% số HS không đạt mức điểm ngưỡng.

Phân bố điểm thi tính bình quân theo từng môn (kể cả môn tự chọn) >> 

Những nơi có số học sinh đạt điểm BHO cao – 200 điểm >>

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề