Thị dâm trong tình dục học bởi Nguyễn Quang

Nhìn trộm hay nhìn lén là một trong những hiện tượng lệch lạc tình dục, người ta gọi nó là Peeping Tom hay thị dâm (Sex Eyes). Tại Đồng Nai có một vụ mà báo điện tử đăng tải ngày 13-10-2008 về một gã đàn ông thích… nhìn phụ nữ tắm! Người đàn ông này nhiều lần bị bắt quả tang nhìn trộm phụ nữ đang tắm. Dù bị chửi, bị đánh nhưng sau đó hắn vẫn… chứng nào tật nấy!