Thông cáo phản ánh những hiểu biết chính của bốn quốc gia Bộ bốn Normandia.

Cụ thể, nói riêng Ukraina   có nghĩa vụ   phải thực hiện hợp pháp   “công thức Steinmeier”. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong 4 tháng. Vào cuối năm nay, một cuộc trao đổi tù nhân “tất cả cho tất cả” sẽ được tổ chức.

Văn phòng Tổng thống đã công bố một bản dịch đầy đủ của tài liệu. Chúng tôi cung cấp các văn bản của thông cáo.

1. Các biện pháp khẩn cấp để ổn định tình hình trong khu vực xung đột:

Các bên đã cam kết thực hiện đầy đủ và toàn diện về lệnh ngừng bắn, được củng cố bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để duy trì lệnh ngừng bắn cho đến cuối năm 2019.

Họ sẽ hỗ trợ xây dựng   và   triển khai kế hoạch hành động triển khai dựa trên quyết định của Nhóm liên lạc ba bên về hoạt động gỡ mìn được thỏa thuận vào ngày 3 tháng 3 năm 2016.

Họ sẽ hỗ trợ thỏa thuận trong khuôn khổ Nhóm liên lạc ba bên trên ba địa điểm thoái lui quân đội bổ sung với mục đích tách lực lượng và phương tiện vào cuối tháng 3 năm 2020.

Họ khuyến khích  Nhóm liên lạc ba bên  tạo điều kiện cho việc  thả và trao đổi những người bị giam giữ vì có liên quan đến cuộc xung đột vào cuối năm nay theo nguyên tắc của  “tất cả đổi tất cả”,   được bắt đầu với tất cả những  người được xác định, với sự hiểu biết rằng các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), được tiếp cận đầy đủ và vô điều kiện đối với tất
cả những người bị giam giữ.

Họ ủng hộ thỏa thuận trong vòng 30 ngày trong khuôn khổ Nhóm Liên lạc ba bên về các điểm thông hành qua biên giới mới.

Họ lưu ý rằng Phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)  sẽ có thể giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh, sử dụng được tất cả các khả năng quyền hạn của phái bộ (ngày 21 tháng 3 năm 2014) và được phép tiếp cận an toàn và bảo mật trong suốt ngày 21 tháng 3 năm 2014) lãnh thổ của Ukraina để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của
mình.

2. Các biện pháp thực hiện các quy định chính trị của Thỏa thuận Minsk:

Các bên  bày tỏ quan tâm  đến việc đạt được  các thỏa thuận theo  “định dạng Normandia” (H4)    và Nhóm liên hệ ba bên về tất cả các khía cạnh pháp lý của Luật về thủ tục đặc biệt đối với chính quyền địa phương (về chế độ đặc biệt) của một số khu vực riêng biện của các tỉnh Donetsk và Lugansk (ORDLO,
-nd) – như được nêu trong Bộ các biện pháp để thực hiện Thỏa thuận Minsk từ năm 2015 – để đảm bảo hoạt động của nó trên cơ sở liên tục.

Họ cho rằng cần phải triển khai “công thức Steinmeier” vào luật pháp Ukraina theo phiên bản được H4 và Nhóm liên lạc ba bên đồng ý.

3. Các bước tiếp theo: Họ yêu cầu các bộ trưởng ngoại giao và cố vấn chính trị của họ để đảm bảo thực hiện các thỏa thuận đạt được và  họ đã đồng ý tổ chức một cuộc họp khác trong định dạng này trong bốn tháng về các điều kiện chính trị và an ninh, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc bầu cử địa phương.

Nguồn: VP Tổng
thống Ukraina

»Cùng chủ đề