Vụ báo chí Bộ tư pháp Ucraina cho biết, đã có thêm ba đảng mới được Bộ đăng ký chính thức, đó là các đảng: “Ý nguyện nhân dân”, “Đảng bảo vệ nhân quyền” và “Nhà nước Ucraina tự hành”.

Theo thông tin do các đảng mới được thành lập cung cấp với Bộ tư pháp, lãnh đạo đảng “Ý nguyện nhân dân” là ông Xergei Gorkavưi, sinh năm 1956, phụ tá Nghị sỹ Quốc hội.

Lãnh đạo “Đảng bảo vệ nhân quyền” là Victoria Golovina, sinh năm 1960.

Lãnh đạo đảng “Nhà nước Ucraina tự hành” là Victor Bichikhin, sinh năm 1970, giám đốc công ty tư nhân “Vector Invest Enterprises”.

Như vậy, đến ngày 13-10-2008, tại Ucraina đã có tổng cộng 153 đảng phái chính trị được đăng ký chính thức.


theo TTQH