Ngày 14/11/2008, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký Hiệp định tài trợ trị giá 200 triệu USD cho Dự án Tài chính Nông thôn III. Ngoài phần tài trợ của WB, phần vốn góp của các định chế tài chính được lựa chọn tham gia Dự án và người vay lại cuối cùng là 80 triệu USD, nâng tổng mức đầu tư của Dự án lên đến 280 triệu USD.

Theo hiệp định, thời gian thực hiện dự án trong 5 năm từ 2008 đến 2013 và diễn ra trên phạm vi toàn quốc, trừ khu vực của 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp tục được giao thực hiện chức năng chủ dự án.

Mục tiêu của Dự án Tài chính Nông thôn III là tiếp tục hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam trong các nỗ lực phát triển nông nghiệp và nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận của các hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân nông thôn đến các nguồn tài chính.

Dự án sẽ tạo ra tổng mức đầu tư ở khu vực nông thôn đạt tối thiểu 4.228 tỷ VND. Dự án dự kiến sẽ phục vụ cho 90.000 đơn vị kinh tế và khoảng 20.000 cá nhân, hộ gia đình nghèo và doanh nghiệp vi mô ở khu vực nông thôn.

Dự kiến sẽ có khoảng 150.000 việc làm mới ở khu vực nông thôn được tạo thêm từ dự án. Dự án cũng sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho các định chế tài chính để cung cấp tốt hơn các dịch vụ cho khu vực nông thôn và góp phần phát triển hệ thống tài chính nông thôn bền vững.

Chương trình tài chính nông thôn đã được WB thực hiện tại Việt Nam từ năm 1996. Đây là dự án thứ 3 trong loạt các Dự án Tài chính Nông thôn được thực hiện tại Việt Nam. Hai dự án trước, dự án Tài chính Nông thôn I và II với tổng mức tài trợ của WB là 348 triệu USD đã được thực hiện thành công.

Đặc biệt, các qui định về môi trường trong Dự án Tài chính Nông thôn đã góp phần nâng cao ý thức của người dân tham gia bảo vệ môi trường khi thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh.

Phước Hà