zelenskiy ở ba lan rss zelenskiy ở ba lan

Hai bên đã thảo luận tình hình xung đột vũ trang ở Donbass và các bước tiến tới vãn hồi hòa bình. Các bên đồng thời nói về trợ giúp kỹ thuật quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraina. Phía Hoa Kỳ và phía Ukraina đã thảo luận tình hình ở Donbass và từng bước lập lại hòa bình cho Ukraina. Ông Mike Pens bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi quan điểm bề vãn hồi hoàn bình ở Ukraina, ủng hộ...