Yovanovich rss Yovanovich

Marie Yovanovich SN11.11.1958 ở Canada. Hiện bà là nhà ngoại giao Mỹ. Di trú sang Mỹ cùng cha mẹ từ 3 tuổi. Tốt nghiệp ĐH Pringston, sau đó làm kinh doanh trong hãng quảng cáo ở New York. Năm 1980 tốt nghiệp thạc sỹ Lịch sử và năm 2001 – chuyên gia quân sự. Biết thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Kirgizia. Từ năm 1986 làm trong ngành ngoại giao. Trong vòng 10 năm làm việc ở Ottva, Moskva, London. Năm 1998 giám...